DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com.vn 515,000 ₫ 332,500 ₫
vn 615,000 ₫ 432,500 ₫
id.vn 142,500 ₫ 91,250 ₫
org.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
io.vn 46,500 ₫ 36,500 ₫
edu.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
net.vn 515,000 ₫ 332,500 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
gov.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
health.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
info.vn 142,500 ₫ 91,250 ₫
int.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
name.vn 76,500 ₫ 46,500 ₫
pro.vn 142,500 ₫ 91,250 ₫
biz.vn 515,000 ₫ 332,500 ₫
ai.vn 515,000 ₫ 332,500 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 282,000 ₫ 321,200 ₫
top 29,000 ₫ 302,500 ₫
xyz 36,000 ₫ 341,000 ₫
online 39,000 ₫ 832,700 ₫
site 39,000 ₫ 825,000 ₫
info 449,000 ₫ 796,400 ₫
store 39,000 ₫ 1,163,800 ₫
fun 39,000 ₫ 825,000 ₫
tech 109,000 ₫ 1,310,100 ₫
net 300,000 ₫ 341,000 ₫
org 300,000 ₫ 341,000 ₫
asia 442,000 ₫ 497,200 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 889,000 ₫ 988,900 ₫
us 316,000 ₫ 358,600 ₫
in 335,000 ₫ 357,500 ₫
biz 458,000 ₫ 611,600 ₫
mobi 517,000 ₫ 977,900 ₫
tv 1,132,000 ₫ 1,256,200 ₫
co.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 823,000 ₫ 1,097,800 ₫
firm.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
eu 237,000 ₫ 260,700 ₫
cc 686,000 ₫ 754,600 ₫
tel 289,000 ₫ 317,900 ₫
name 310,000 ₫ 352,000 ₫
gen.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 622,000 ₫ 684,200 ₫
company 300,000 ₫ 452,100 ₫
gift 421,000 ₫ 463,100 ₫
media 603,000 ₫ 674,300 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 1,062,000 ₫ 1,179,200 ₫
blog 889,000 ₫ 988,900 ₫
club 413,000 ₫ 465,300 ₫
space 29,000 ₫ 464,200 ₫
website 39,000 ₫ 663,300 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 332,000 ₫ 376,200 ₫
vip 374,000 ₫ 422,400 ₫
pro 435,000 ₫ 489,500 ₫
la 1,132,000 ₫ 1,256,200 ₫
host 109,000 ₫ 1,890,900 ₫
press 109,000 ₫ 1,425,600 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?