DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 615,000 ₫ 432,500 ₫
com.vn 515,000 ₫ 332,500 ₫
id.vn 142,500 ₫ 91,250 ₫
org.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
io.vn 46,500 ₫ 36,500 ₫
edu.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
net.vn 515,000 ₫ 332,500 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
gov.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
health.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
info.vn 142,500 ₫ 91,250 ₫
int.vn 315,000 ₫ 182,500 ₫
name.vn 76,500 ₫ 46,500 ₫
pro.vn 142,500 ₫ 91,250 ₫
biz.vn 515,000 ₫ 332,500 ₫
ai.vn 515,000 ₫ 332,500 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 262,000 ₫ 299,200 ₫
site 740,000 ₫ 825,000 ₫
fun 740,000 ₫ 825,000 ₫
online 39,000 ₫ 832,700 ₫
tech 1,181,000 ₫ 1,310,100 ₫
store 29,000 ₫ 1,163,800 ₫
net 300,000 ₫ 341,000 ₫
org 300,000 ₫ 341,000 ₫
info 724,000 ₫ 493,900 ₫
xyz 300,000 ₫ 341,000 ₫
asia 442,000 ₫ 497,200 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 889,000 ₫ 988,900 ₫
top 138,000 ₫ 302,500 ₫
us 316,000 ₫ 358,600 ₫
in 335,000 ₫ 357,500 ₫
biz 375,000 ₫ 423,500 ₫
mobi 517,000 ₫ 977,900 ₫
tv 1,132,000 ₫ 1,256,200 ₫
co.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 823,000 ₫ 1,097,800 ₫
firm.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
eu 237,000 ₫ 260,700 ₫
cc 686,000 ₫ 754,600 ₫
tel 289,000 ₫ 317,900 ₫
name 310,000 ₫ 352,000 ₫
gen.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 622,000 ₫ 684,200 ₫
company 411,000 ₫ 452,100 ₫
gift 421,000 ₫ 463,100 ₫
media 603,000 ₫ 674,300 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 1,062,000 ₫ 1,179,200 ₫
blog 889,000 ₫ 988,900 ₫
club 413,000 ₫ 465,300 ₫
space 29,000 ₫ 464,200 ₫
website 593,000 ₫ 663,300 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 332,000 ₫ 376,200 ₫
vip 374,000 ₫ 422,400 ₫
pro 435,000 ₫ 489,500 ₫
la 1,132,000 ₫ 1,256,200 ₫
host 109,000 ₫ 1,890,900 ₫
press 109,000 ₫ 1,425,600 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?